Hoeveel contracten mag een uitzendbureau geven?

Algemeen – 03 Feb 2023 door Jordy Schmidt

Er is geen vastgesteld aantal contracten dat een uitzendbureau mag geven. Een uitzendbureau mag zoveel contracten geven als er opdrachtgevers zijn die werknemers nodig hebben. Een uitzendbureau is vrij om zoveel uitzendkrachten aan te nemen als zij willen, zolang zij de arbeidsvoorwaarden en verplichtingen nakomen die voortvloeien uit de cao waaronder zij opereren.

Er zijn wel regels die uitzendbureaus moeten naleven wanneer zij werknemers aannemen. Zo moeten uitzendbureaus zich aan de wet- en regelgeving houden die geldt voor arbeidsrelaties, zoals de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers (Wagw). Deze wet regelt onder andere dat uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als de vaste medewerkers van de opdrachtgever.

Daarnaast zijn er regels die uitzendbureaus moeten naleven om te voorkomen dat uitzendkrachten te lang in tijdelijke contracten werken zonder perspectief op een vast contract, dit wordt ook wel "flexploitation" genoemd. Er zijn regels die uitzendbureaus verplichten om na een bepaalde periode van tijdelijke contracten, een vast contract aan te bieden. In Nederland geldt het volgende: 

NBBU Fase 1 Eerste 26 (gewerkte) weken en uitzendbeding. NBBU Fase 2 Tot 78 gewerkte weken, uitzendbeding en pensioenopbouw. Na 3-1-2022 zijn dit 52 weken. NBBU Fase 3 6 contracten in 4 jaar, loondoorbetalingsplicht en pensioenopbouw.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.